Meer aandacht voor brede welvaart

“We zien in Nederland steeds meer aandacht voor brede welvaart”, vertelt XTNT’er John. “We praten niet alleen meer over reistijdwinst, maar ook over andere aspecten van ons mobiliteitssysteem. Geld dat vroeger geïnvesteerd werd in bredere snelwegen kwam vooral ten goede aan bepaalde doelgroepen. Het welvaartsniveau ging weliswaar omhoog, maar niet iedereen kon daar van mee profteren.”