XTNT-Logo
Menu
Search
Close this search box.

Algemene voorwaarden

XTNT Experts in Traffic and Transport

XTNT, gevestigd aan Daalseplein 101 3511SX Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.xtnt.nl
Daalseplein 101
3511SX
Utrecht
030-239 80 60

Artikel 1 Toepasselijkheid

Artikel 2 Offertes

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 5 Honorarium

Artikel 6 Betaling

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Artikel 9 Overmacht

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Artikel 11 Tussentijdse ontbinding

Artikel 12 Onderzoek, reclames

Artikel 13 Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 14 Slotbepalingen

Utrecht, 14 december 2009 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland d.d. 18 januari 2010, onder nummer 30121570