Appen XTNT

HET GEDRAG VAN FIETSERS BETER BELICHT

Een kwart van de dodelijke slachtoffers in het verkeer zijn fietsers. Voor een groot deel is dat te wijten aan (het gedrag van) automobilisten. Maar hoe zit het met de fietser zelf? Weten zij zich eigenlijk wel te gedragen? Volgens de Europese Commissie valt daar nog wel wat aan te verbeteren. Het dagblad Metro vroeg…

elek

TERUG- EN VOORUITBLIK OP HET BELEID VOOR ELEKTRISCH VERVOER

In 2011 heeft de minister van Economische Zaken het plan ‘Elektrisch rijden in de versnelling’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de doelstellingen voor elektrisch vervoer voor de periode 2011 – 2015 beschreven. Het gaat daarbij om: De uitrol van elektrische voertuigen en bijbehorende laadinfrastructuur Het stimuleren van innovaties op het gebied van elektrisch…

IMAG03352

DEEL VERKEERSLICHTEN IN UTRECHT EN ANTWERPEN KAN WEG

Proeven met het uitschakelen van verkeerslichten in Utrecht en Antwerpen verlopen succesvol. In Utrecht lopen op dit ogenblik op 8 locaties proeven met het uitschakelen van verkeerslichten. Of de verkeerslichten in Utrecht definitief uit kunnen, hangt af van de gevolgen voor de verkeersveiligheid, doorstroming en ervaringen van de verkeersdeelnemers. XTNT onderzocht voor de gemeente Utrecht…

BOB XTNT

BEN JE BOB? LET GOED OP!

Onderzoek van de SWOV toont aan dat een – weliswaar nuchtere maar jonge onervaren chauffeur en enkele beschonken afleidende passagiers geen gelukkige combinatie is. Ondanks dat de goede voornemens van de chauffeur om niet te drinken in praktijk zijn gebracht, blijft het risico groot. Van de passagiers die in weekendnachten in het verkeer omkomen, zit…

fietser XTNT

OP ZOEK NAAR GOEDE VOORBEELDPROJECTEN GEDRAG EN FIETS!

Gedragsbeïnvloeding en fietsen zijn ‘hot’. Maar wat hebben gemeenten al gedaan op deze gebieden, en in hoeverre is dit gestructureerd gebeurd? Voor het antwoord hierop is onze stagiair Thomas Coolen op zoek naar goede voorbeelden. In opdracht van CROW, onderzoekt Thomas de succesfactoren van voltooide fietsprojecten die gedragsanalyse als basis gebruikten voor de in te…

Velsertunneldicht XTNT

REISINFORMATIE RONDOM DE SLUITING VELSERTUNNEL

Op 15 april gaat de bijna 60 jaar oude Velsertunnel negen maanden dicht voor een grootscheepse renovatie. Voor bewoners en bedrijven in de IJmond is de Velsertunnel de belangrijkste ontsluitingsroute onder het Noordzeekanaal en om de regio bereikbaar te houden doet Rijkswaterstaat iets wat maar zelden gebeurt: het verkeer wordt negen maanden lang over een…

Fietsplan XTNT

EDE INVESTEERT IN VEILIG EN SNEL FIETSEN

Snelfietsroutes van Ede naar Veenendaal en Wageningen en veiligere routes in Ede-stad en naar de buitendorpen. De gemeente Ede wil voor 2017 en 2018 bijna 7 miljoen euro investering in voorzieningen en projecten voor fietsers. Dat staat in het nieuwe fietsplan van de gemeente ‘van peleton naar kopgroep’ dat het college van B en W…

boek XTNT

EINDELOZE ENERGIE

Netbeheerder Enexis wakkert de discussie over duurzame energie aan met de publicatie van een prachtig inspiratieboek. Het boek Eindeloze energie belicht tal van aspecten van de overgang naar duurzame energie. Recente feiten en inzichten in het energieverbruik van nu worden, zo stelt Enexis, gecombineerd met de visie van toonaangevende wetenschappers en politici. Zo ontstond een…

step XTNT

VERKEERSGEDRAG 2016

Woensdag 6 april geven wij met twee presentaties invulling aan de verkeersgedragdag 2016. Tijdens de plenaire sessies, vanaf 10:00 uur, geven XTNT’ers Kim en Gerard een presentatie over het E-book ‘change is cool’. Na de middagpauze, vanaf 15:15 uur, geven XTNT’ers Gerard, Joep en Matthijs een presentatie over hun project in Waddinxveen. Hoe krijg je een…

step XTNT

50 ZELFRIJDENDE AUTO’S OP DE A2

De A2 was in de ochtend van 16 maart even het decor van de eerste grote test met semi-zelfrijdende auto’s op de openbare weg in Europa. Ruim vijftig auto’s van onder meer Volvo, Hyundai, Toyota, Mercedes en Tesla gingen in colonnes van zes de weg op, om te ervaren hoe het is om een auto…

WegenWacht XTNT

18 MAART: GRATIS AUTOCHECK VELSERTUNNEL

Vrijdag 18 maart staan wegenwachten, ANWB-vrijwilliger en Rijkswaterstaat klaar om auto’s te controleren op mogelijke gebreken. Kleine problemen worden ter plekke verholpen terwijl de automobilisten genieten van een kop koffie. Met de actie willen de ANWB en Rijkswaterstaat aandacht vragen voor de renovatie van de Velsertunnel vanaf 15 april. De tunnel gaat dan negen maanden…