Pilot Spijkenisserbrug: jongeren informeren via social media

De Spijkenisserbrug, een belangrijke verbinding tussen Spijkenisse en Hoogvliet, heeft regelmatig te maken met onverwachte uitval. Voor niemand leuk, maar vooral van fietsers vraagt omrijden nogal wat: de alternatieve route kost al snel 30 minuten extra. Rijkswaterstaat vroeg XTNT om mee te denken over een oplossing om fietsers, en dan met name schoolgaande jongeren, te…

Verminderen hinder bij werkzaamheden De Nieuwe N200

Steekwoorden Mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, omgevingsmanagement, stakeholders, Minder Hinder Het projectIn het project De Nieuwe N200 bundelen Waternet, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam de krachten om de N200 (Haarlemmerweg) grondig op te knappen. Onder de weg, een rijksweg tussen Amsterdam en Halfweg, liggen de oudste drinkwaterleidingen van Nederland (uit 1853). De leidingen worden vervangen. Daarnaast wordt groot onderhoud…