Transferiumbeleid ‘s-Hertogenbosch

Steekwoorden Transferia, ketenmobiliteit, parkeerbeleid stadsvervoer Het projectAl eind jaren ’90 bleek uit een studie die wij voor de provincie Noord-Brabant uitvoerden, dat de potentie voor succesvolle transferia in ’s-Hertogenbosch het grootst was van alle grote Brabantse steden. ’s-Hertogenbosch had/heeft een aantrekkelijke binnenstad die op piekmomenten niet goed bereikbaar was met de auto door congestie en…

Evaluatie pilots Flexnet Gelderland (Cargo Hitching, Flip ‘n Klaar)

Steekwoorden Vernieuwing openbaar vervoer, vraagafhankelijk vervoer, regiotaxi, deeldiensten, informatievoorziening, goederenvervoer, deelauto’s, deelfietsen Het projectDe mobiliteitsmarkt is sterk in beweging. Door maatschappelijke ontwikkelingen en technologische vooruitgang treden veel aanbieders van nieuwe mobiliteitsdiensten toe tot de mobiliteitsmarkt. De nadruk ligt hierbij op efficiënter en meer duurzaam gebruik van vervoermiddelen (vraaggericht OV, deeltaxi-concepten, het nieuwe carpoolen, deelauto- en deelfiets-concepten).…

Bijdrage discussie maatwerkvoorzieningen

Steekwoorden Vernieuwing openbaar vervoer, particulier initiatief, ‘onderkant’ van de markt Het projectXTNT is al een hele tijd actief op het terrein van maatwerkvoorzieningen binnen het collectief vervoer. De trend om het OV-aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de feitelijke vervoersvraag, betekent dat de laatste jaren het openbaar vervoer in kleinstedelijk en landelijk gebied behoorlijk…

Evaluatie streekconcessies Stadsregio Amsterdam

Steekwoorden Openbaar vervoer, aanbesteding, concessie Het projectTer voorbereiding op de aanbesteding voor het openbaar vervoer voor de concessie Amstelland-Meerlanden was behoefte aan een overzicht van de (praktijk-)ervaringen uit de OV-aanbestedingen Zaanstreek en Waterland. Extra aandacht was er voor de concessie Waterland, waar EBS voor het eerst een concessie op de Nederlandse markt had gewonnen. XTNT…

Transferiumbeleid ‘s-Hertogenbosch

Steekwoorden Transferia, ketenmobiliteit, parkeerbeleid stadsvervoer Het projectAl eind jaren ’90 bleek uit een studie die wij voor de provincie Noord-Brabant uitvoerden, dat de potentie voor succesvolle transferia in ’s-Hertogenbosch het grootst was van alle grote Brabantse steden. ’s-Hertogenbosch had/heeft een aantrekkelijke binnenstad die op piekmomenten niet goed bereikbaar was met de auto door congestie en…

Concessiebeheer Amsterdam

Steekwoorden Concessie, concessiebeheer, openbaar vervoer, vervoersautoriteit, vervoerder, stadsvervoer Het projectDe GVB-concessie in Amsterdam is een bijzondere concessie. Het is één van de grootste stads- en streekvervoer concessies van het land en in Amsterdam speelt altijd wat. XTNT voerde bijna drie jaar het concessiebeheer voor deze concessie uit en kreeg daarbij te maken met verschillende uitdagingen:…

Ondersteuning afdeling OV Provincie Noord-Brabant

Steekwoorden Procesmanagement, openbaar vervoer, doorontwikkeling Het projectDe provincie Noord-Brabant is constant bezig het openbaar vervoer optimaal af te stemmen op de feitelijke vervoersvraag. Hierbij spelen toekomstige ontwikkelingen een belangrijke rol. Het is zaak om nu al voor te sorteren op de mobiliteitsvraag van morgen en kansrijke innovaties aan te grijpen om tot vernieuwing van het…