Mobiliteitsmanagement Piet Heintunnel: 1.500 spitsmijdingen en structurele gedragsverandering

In de loop van 2021 gaat de Amsterdamse Piet Heintunnel 15 maanden dicht voor autoverkeer. In de normale situatie rijden er dagelijks 30.000 auto’s door deze belangrijke verbinding tussen centrum, Zeeburgereiland en ringweg A10. Zo’n langdurige afsluiting drukt flink op de bereikbaarheid van de stad. In opdracht van gemeente Amsterdam zijn XTNT’ers Jasper en Lisanne…

Verminderen hinder bij werkzaamheden De Nieuwe N200

Steekwoorden Mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, omgevingsmanagement, stakeholders, Minder Hinder Het projectIn het project De Nieuwe N200 bundelen Waternet, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam de krachten om de N200 (Haarlemmerweg) grondig op te knappen. Onder de weg, een rijksweg tussen Amsterdam en Halfweg, liggen de oudste drinkwaterleidingen van Nederland (uit 1853). De leidingen worden vervangen. Daarnaast wordt groot onderhoud…

Haalbaarheidsonderzoek PraktijkProef Amsterdam

Voor de haalbaarheidsstudie van de PPA heeft XTNT het Slim Reizen onderdeel voor haar rekening genomen. Vanuit onze ervaringen bij de verschillende Minder Hinder projecten, het opstellen van de Toolbox Smart Mobility toepassingen bij aanlegprojecten en onderhoudswerkzaamheden hebben we zo’n 15 Slim Reizen Smart Mobility toepassingen getoetst op onder andere volwassenheid en toepasbaarheid elders.

ITS en de gebruiker

XTNT voerde een gedragsanalyse uit op het gebied van reisinformatiediensten en coöperatieve systemen. Door te kijken naar verschillende onderzoeksrapporten op het gebied van beide thema’s en te kijken naar leefstijlen van verschillende gebruikers zochten we naar mogelijkheden om de reizigers en Smart Mobility toepassingen nader tot elkaar te brengen.

Ontwerp ’t Goylaan in Utrecht

Steekwoorden Verkeersontwerp, herinrichting, fietsroutes, gedrag, shared space, duurzaam veilig Het projectDe gemeente Utrecht wil de binnenring meer als stadsboulevard laten functioneren, doorgaand verkeer op de ring weren en een aantrekkelijker leefklimaat creëren. Als onderdeel van de binnenring werd in 2016 daarom de ’t Goylaan opnieuw ingericht. Vanwege de doelen van de gemeente op het gebied…