Mobiliteitsmanagement Piet Heintunnel: 1.500 spitsmijdingen en structurele gedragsverandering

In de loop van 2021 gaat de Amsterdamse Piet Heintunnel 15 maanden dicht voor autoverkeer. In de normale situatie rijden er dagelijks 30.000 auto’s door deze belangrijke verbinding tussen centrum, Zeeburgereiland en ringweg A10. Zo’n langdurige afsluiting drukt flink op de bereikbaarheid van de stad. In opdracht van gemeente Amsterdam zijn XTNT’ers Jasper en Lisanne…

Mobiliteitsmanagement en inzet Smart Mobility bij weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Steekwoorden Mobiliteitsmanagement, smart mobility, omgevingsmanagement, reisinformatiediensten, stakeholders Het projectRijkswaterstaat verbreedt de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere met één of meer rijstroken. Hierdoor verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door een goede inpassing van de weg in het gebied en de aanleg…

Verminderen hinder bij werkzaamheden De Nieuwe N200

Steekwoorden Mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, omgevingsmanagement, stakeholders, Minder Hinder Het projectIn het project De Nieuwe N200 bundelen Waternet, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam de krachten om de N200 (Haarlemmerweg) grondig op te knappen. Onder de weg, een rijksweg tussen Amsterdam en Halfweg, liggen de oudste drinkwaterleidingen van Nederland (uit 1853). De leidingen worden vervangen. Daarnaast wordt groot onderhoud…

Toolbox Smart Mobility

Steekwoorden Innovatie, Smart Mobility, Minder Hinder, Toolbox, beproefde maatregelen Het projectWeggebruikers die te maken krijgen met werkzaamheden vragen steeds vaker om slimme, persoonlijke reisinformatie en tools om de hinder die zij onderweg ervaren te verminderen. Als aanleg- of onderhoudsproject kan je daarom eigenlijk niet meer zonder dergelijke ‘Smart Mobility’ maatregelen. Toch is de inzet van…

Haalbaarheidsonderzoek PraktijkProef Amsterdam

Steekwoorden Slimme mobiliteit, reisinformatie, regio Amsterdam, verkeersmanagement Het projectDe bereikbaarheid van Amsterdam staat de komende jaren onder druk. Door de autonome groei stijgt de vraag naar mobiliteit en om deze vraag te faciliteren wordt de komende tien jaar een flinke uitbreiding van de infrastructuur gerealiseerd. Deze bouwprojecten brengen hinder met zich mee. De gevolgen hiervan…

Zuid-Holland bereikbaar met Smart Mobility

Steekwoorden Smart mobility, Maastunnel, minder hinder, reisinformatie, samenwerking Het projectEr staan grote werkzaamheden op de planning op het wegennet in Zuid-Holland, zoals de renovatie van de Maastunnel. Het weggennet, dat nu al zwaar belast is, zal te maken krijgen met verminderde capaciteit. Bij de voorbereiding van de verschillende hinderprojecten in de regio werken de wegbeheerders…

ITS en de gebruiker

Steekwoorden ITS, gedrag, smart mobility, gebruiker Het projectWie Smart Mobility zegt, denkt aan technische hoogstandjes. En die zijn er ook volop. De techniek beïnvloedt ons gedrag en ons gedrag beïnvloedt op haar beurt (de ontwikkeling van) de techniek. Een wederzijdse afhankelijkheid dus, waar wij de aandacht voor hebben, die binnen Smart Mobility nog vaak ontbreekt.…

Reisinformatie voor de Renovatie Velsertunnel

Steekwoorden Mobiliteitsmanagement, smart mobility, omgevingsmanagement, reisinformatie, stakeholders Het projectIn 2016 was de Velsertunnel in het kader van grootschalige renovatiewerkzaamheden voor een periode van 9 maanden volledig afgesloten voor al het verkeer. Om de regio bereikbaar te houden heeft Rijkswaterstaat een bereikbaarheidsplan opgesteld met daarin het kader voor de in te zetten verkeers-, mobiliteits- en communicatiemaatregelen.…

Ontwerp ’t Goylaan in Utrecht

Steekwoorden Verkeersontwerp, herinrichting, fietsroutes, gedrag, shared space, duurzaam veilig Het projectDe gemeente Utrecht wil de binnenring meer als stadsboulevard laten functioneren, doorgaand verkeer op de ring weren en een aantrekkelijker leefklimaat creëren. Als onderdeel van de binnenring werd in 2016 daarom de ’t Goylaan opnieuw ingericht. Vanwege de doelen van de gemeente op het gebied…