Mobiliteitsmanagement Piet Heintunnel: 1.500 spitsmijdingen en structurele gedragsverandering

In de loop van 2021 gaat de Amsterdamse Piet Heintunnel 15 maanden dicht voor autoverkeer. In de normale situatie rijden er dagelijks 30.000 auto’s door deze belangrijke verbinding tussen centrum, Zeeburgereiland en ringweg A10. Zo’n langdurige afsluiting drukt flink op de bereikbaarheid van de stad. In opdracht van gemeente Amsterdam zijn XTNT’ers Jasper en Lisanne…

Evaluatie pilots Flexnet Gelderland (Cargo Hitching, Flip ‘n Klaar)

Steekwoorden Vernieuwing openbaar vervoer, vraagafhankelijk vervoer, regiotaxi, deeldiensten, informatievoorziening, goederenvervoer, deelauto’s, deelfietsen Het projectDe mobiliteitsmarkt is sterk in beweging. Door maatschappelijke ontwikkelingen en technologische vooruitgang treden veel aanbieders van nieuwe mobiliteitsdiensten toe tot de mobiliteitsmarkt. De nadruk ligt hierbij op efficiënter en meer duurzaam gebruik van vervoermiddelen (vraaggericht OV, deeltaxi-concepten, het nieuwe carpoolen, deelauto- en deelfiets-concepten).…