Haalbaarheidsonderzoek PraktijkProef Amsterdam

Voor de haalbaarheidsstudie van de PPA heeft XTNT het Slim Reizen onderdeel voor haar rekening genomen. Vanuit onze ervaringen bij de verschillende Minder Hinder projecten, het opstellen van de Toolbox Smart Mobility toepassingen bij aanlegprojecten en onderhoudswerkzaamheden hebben we zo’n 15 Slim Reizen Smart Mobility toepassingen getoetst op onder andere volwassenheid en toepasbaarheid elders.

Campagne “Rijden zonder Invloed” voor ROV Oost-Nederland

Steekwoorden Verkeersveiligheid, alcohol, drugs, zware medicijnen, gedragsverandering, preventie, samenwerken Het projectROV Oost-Nederland is een netwerkorganisatie en expertisecentrum op het gebied van verkeersveiligheid voor de provincies Gelderland en Overijssel. Eén van hun speerpunten is het terugdringen van rijden onder invloed van alcohol, drugs of zware medicijnen. Een consortium, naast XTNT bestaande uit Responsible Young Drivers en…

Slimme routegeleiding hefbrug Waddinxveen

Steekwoorden Congestie, PR-campagne, gedragsmaatregelen, samenwerken, dynamische routeinformatie Het projectHet doel van dit project is het verleiden van automobilisten om via een andere route van en naar Waddinxveen te rijden dan via de meest logische route: over de hefbrug. De historische hefbrug over de Gouwe sluit aan op de provinciale weg N207. Bij deze aansluiting ontstaan…