Van 50 naar 30: integrale aanpak biedt kansen voor zowel ruimte als mobiliteit

Waar jarenlang 50km/u de norm was binnen de bebouwde kom, lijkt dat nu te gaan veranderen. 30 km/u is veiliger, maar heeft daarnaast nog veel meer voordelen. Maar hoe pak je die verandering op een verantwoorde manier aan? En hoe benut je meekoppelkansen optimaal? Joep, Robert en Gaetano vertelden hierover aan Mobiliteitsplatform.