Haalbaarheidsonderzoek PraktijkProef Amsterdam

Voor de haalbaarheidsstudie van de PPA heeft XTNT het Slim Reizen onderdeel voor haar rekening genomen. Vanuit onze ervaringen bij de verschillende Minder Hinder projecten, het opstellen van de Toolbox Smart Mobility toepassingen bij aanlegprojecten en onderhoudswerkzaamheden hebben we zo’n 15 Slim Reizen Smart Mobility toepassingen getoetst op onder andere volwassenheid en toepasbaarheid elders.

ITS en de gebruiker

XTNT voerde een gedragsanalyse uit op het gebied van reisinformatiediensten en coöperatieve systemen. Door te kijken naar verschillende onderzoeksrapporten op het gebied van beide thema’s en te kijken naar leefstijlen van verschillende gebruikers zochten we naar mogelijkheden om de reizigers en Smart Mobility toepassingen nader tot elkaar te brengen.