Toolbox smart mobility-toepassingen bij aanlegprojecten en onderhoudswerkzaamheden (vervolg)

Het projectHet verder brengen en verankeren van de smart mobility-kennis en -inzet bij Minder Hinder (werkzaamheden en aanleg)projecten van Rijkswaterstaat. Het gaat hierbij om het borgen van de kennis en breder onder de aandacht brengen van de mogelijkheden met smart mobility bij Minder Hinder projecten en het uitbreiden van de Smart Mobility Toolbox met de…

Toolbox mobiliteitsmanagement

Het projectDoor middel van interviews wordt een toolbox opgesteld met best practices van mobiliteitsmanagementmaatregelen voor kennisdeling bij Rijkswaterstaat. In deze toolbox wordt per thema een best practice case van een mobiliteitsmanagementmaatregel omgeschreven. Het gaat hierbij om bewezen maatregelen die als inspiratie kunnen dienen voor bijvoorbeeld omgevingsmanagers, projectmanagers maar ook de lijnorganisatie van de verschillende regionale…

Invulling functie mobiliteitsmanager Fontys, Eindhoven en Tilburg

Het projectFontys werkt hard aan de bereikbaarheid van haar locaties. Ze heeft hiervoor mobiliteitsbeleid gemaakt. De medewerker die het beleid uitvoert, is uitgevallen en dient te worden vervangen.Rol van XTNTXTNT levert twee adviseurs die samen de honneurs waarnemen en Fontys helpen bij de uitvoering van het mobiliteitsplan. Zij werken aan maatregelen zoals de implementatie van deelfietsen…

Packagedeal fietsgebruik bedrijventerreinen

Het projectDe Cleantech Regio ziet kansen in het faciliteren en vergroten van het fietsgebruik. Dit past in de ambitie van de regio om 2030 energieneutraal te zijn. Vanuit de regionale fietsvisie en de opgestelde Omgevingsagenda werkt de Cleantech Regio momenteel daarom aan diverse initiatieven op het vlak van: • opwaarderen fietsinfrastructuur; • verbeteren fietsvoorzieningen; •…

Korte termijn actieplan fiets

Het projectIn 2018 loopt het programma Beter Benutten vervolg af. Vanwege de positieve ervaringen en resultaten willen het Rijk en de regio Midden Nederland een vergelijkbaar vervolgprogramma ontwikkelen: Actieprogramma Slimme en Duurzame mobiliteit 2018 – 2021 (ook bekend als de Korte Termijn Aanpak Fietsstimulering). Hiervoor wil de regio Midden Nederland 5 inhoudelijke pakketten formuleren. XTNT…