Fietsstimuleringsprogramma’s Beter Benutten Vervolg (IMMA) Regio Maastricht en Provincie Utrecht

Steekwoorden Fietsstimulering, spitsmijden, belonen, app, Beter Benutten, ervaren, competitie, bedrijvenbenadering, werkgevers, werknemers Het projectEen belangrijk doel binnen Beter Benutten Vervolg was het zorgen voor minder auto’s in de spits. Hiervoor is gedragsverandering van automobilisten nodig. De regio’s Maastricht en Midden Nederland wilden hierbij inzetten op de fiets en werken met het programma ‘In Beweging’. XTNT…

Mobiliteitsmanagement renovatie Heinenoordtunnel

Steekwoorden Renovatie, bereikbaarheidsstrategie, bereikbaarheidsplan, tunnelveiligheid Het projectIn 2017 is Rijkswaterstaat gestart met de voorbereidingen voor de renovatie van de Heinenoordtunnel (A29). De planfase van het project wordt momenteel afgerond. De technische scope van het project is onderzocht en er is een start gemaakt met het betrekken van regionale partners in het project waarmee onder andere…

Evaluatie Cargo Hitching

Het projectEen combinatie van vracht- en personenvervoer: dat is de basis van de pilot Cargo Hitching. Pakketjes liften als het ware mee met de ov-bus naar een centraal afhaalpunt, waar de ontvanger zijn/haar pakketje kan ophalen. De achterliggende doelen zijn enerzijds om het goederenvervoer/pakketvervoer duurzamer en efficiënter te maken. Anderzijds is deze service een kans…

Toolbox smart mobility-toepassingen bij aanlegprojecten en onderhoudswerkzaamheden (vervolg)

Het projectHet verder brengen en verankeren van de smart mobility-kennis en -inzet bij Minder Hinder (werkzaamheden en aanleg)projecten van Rijkswaterstaat. Het gaat hierbij om het borgen van de kennis en breder onder de aandacht brengen van de mogelijkheden met smart mobility bij Minder Hinder projecten en het uitbreiden van de Smart Mobility Toolbox met de…

Toolbox mobiliteitsmanagement

Het projectDoor middel van interviews wordt een toolbox opgesteld met best practices van mobiliteitsmanagementmaatregelen voor kennisdeling bij Rijkswaterstaat. In deze toolbox wordt per thema een best practice case van een mobiliteitsmanagementmaatregel omgeschreven. Het gaat hierbij om bewezen maatregelen die als inspiratie kunnen dienen voor bijvoorbeeld omgevingsmanagers, projectmanagers maar ook de lijnorganisatie van de verschillende regionale…

Invulling functie mobiliteitsmanager Fontys, Eindhoven en Tilburg

Het projectFontys werkt hard aan de bereikbaarheid van haar locaties. Ze heeft hiervoor mobiliteitsbeleid gemaakt. De medewerker die het beleid uitvoert, is uitgevallen en dient te worden vervangen. Rol van XTNTXTNT levert twee adviseurs die samen de honneurs waarnemen en Fontys helpen bij de uitvoering van het mobiliteitsplan. Zij werken aan maatregelen zoals de implementatie van…

Packagedeal fietsgebruik bedrijventerreinen

Het projectDe Cleantech Regio ziet kansen in het faciliteren en vergroten van het fietsgebruik. Dit past in de ambitie van de regio om 2030 energieneutraal te zijn. Vanuit de regionale fietsvisie en de opgestelde Omgevingsagenda werkt de Cleantech Regio momenteel daarom aan diverse initiatieven op het vlak van: • opwaarderen fietsinfrastructuur; • verbeteren fietsvoorzieningen; •…

Korte termijn actieplan fiets

Het projectIn 2018 loopt het programma Beter Benutten vervolg af. Vanwege de positieve ervaringen en resultaten willen het Rijk en de regio Midden Nederland een vergelijkbaar vervolgprogramma ontwikkelen: Actieprogramma Slimme en Duurzame mobiliteit 2018 – 2021 (ook bekend als de Korte Termijn Aanpak Fietsstimulering). Hiervoor wil de regio Midden Nederland 5 inhoudelijke pakketten formuleren. XTNT…

Bereikbaarheidsplan Groot Onderhoud N3

Steekwoorden Omgevingsmanagement, ToeKan, Minder Hinder, Bereikbaarheidsplan, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, Smart Mobility bron: Rijkswaterstaat Het projectEind 2019 starten grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de N3. Over het gehele traject – tussen de A15 aan de noordkant en A16 aan de zuidkant – wordt de weg voorzien van nieuw asfalt en een nieuwe funderingsconstructie. Gedurende de twee jaar die deze…