Van 50 naar 30: integrale aanpak biedt kansen voor zowel ruimte als mobiliteit

Waar jarenlang 50km/u de norm was binnen de bebouwde kom, lijkt dat nu te gaan veranderen. 30 km/u is veiliger, maar heeft daarnaast nog veel meer voordelen. Maar hoe pak je die verandering op een verantwoorde manier aan? En hoe benut je meekoppelkansen optimaal? Joep, Robert en Gaetano vertelden hierover aan Mobiliteitsplatform.

Deelresultaten Buurauto-NOOM bekend

Buiten een woonwijk staan meerdere deelauto’s geparkeerd die op afroep naar de eindgebruiker rijden (ook wel Automated Valet Parking (AVP) genoemd). Vervolgens kan de eindgebruiker instappen, en zijn of haar weg zelf vervolgen. De deelauto is volledig elektrisch en functioneert, als die stilstaat, als buurtbatterij. Na drie jaren onderzoeken, ontwikkelen en testen zijn nu de resultaten van het gedragsonderzoek en de maatschappelijke value case bekend. XTNT onderzocht de effecten op verkeersveiligheid en perceptie bij overige verkeersdeelnemers.