Pilot Spijkenisserbrug: jongeren informeren via social media

De Spijkenisserbrug, een belangrijke verbinding tussen Spijkenisse en Hoogvliet, heeft regelmatig te maken met onverwachte uitval. Voor niemand leuk, maar vooral van fietsers vraagt omrijden nogal wat: de alternatieve route kost al snel 30 minuten extra. Rijkswaterstaat vroeg XTNT om mee te denken over een oplossing om fietsers, en dan met name schoolgaande jongeren, te…

Mobiliteitsmanagement Piet Heintunnel: 1.500 spitsmijdingen en structurele gedragsverandering

In de loop van 2021 gaat de Amsterdamse Piet Heintunnel 15 maanden dicht voor autoverkeer. In de normale situatie rijden er dagelijks 30.000 auto’s door deze belangrijke verbinding tussen centrum, Zeeburgereiland en ringweg A10. Zo’n langdurige afsluiting drukt flink op de bereikbaarheid van de stad. In opdracht van gemeente Amsterdam zijn XTNT’ers Jasper en Lisanne…

Mobiliteitsmanagement en inzet Smart Mobility bij weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Steekwoorden Mobiliteitsmanagement, smart mobility, omgevingsmanagement, reisinformatiediensten, stakeholders Het projectRijkswaterstaat verbreedt de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere met één of meer rijstroken. Hierdoor verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door een goede inpassing van de weg in het gebied en de aanleg…