Bereikbaarheidsplan Groot Onderhoud N3

Steekwoorden Omgevingsmanagement, ToeKan, Minder Hinder, Bereikbaarheidsplan, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, Smart Mobility bron: Rijkswaterstaat Het projectEind 2019 starten grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de N3. Over het gehele traject – tussen de A15 aan de noordkant en A16 aan de zuidkant – wordt de weg voorzien van nieuw asfalt en een nieuwe funderingsconstructie. Gedurende de twee jaar die deze…

Educatieaanpak ‘Afleiding in het verkeer’ en ‘Rijden onder invloed’ provincie Groningen

Steekwoorden Verkeersveiligheid, afleiding, alcohol en drugs, bewustwording, sociale normen, onbewust gedrag Het projectAfleiding in het verkeer (in alle vormen) is een steeds groter probleem voor de verkeersveiligheid. Door middel van een vernieuwende educatieaanpak zet de provincie Groningen zich in om dit (ongewenste) gedrag van verschillende doelgroepen in het verkeer te beïnvloeden en hiermee de verkeersveiligheid…

Categoriseringsplan gemeente Bloemendaal

Steekwoorden Verkeerscirculatieplan, wegcategorisering, infrastructuur, richtlijnen, intensiteiten, bewonersenquête Het projectHet meest recente verkeerscirculatieplan (VCP) van de gemeente Bloemendaal dateert uit 1999. In de 18 jaar tussen 1999 en 2017 is er veel veranderd in de gemeente Bloemendaal en in het verkeer in het algemeen. Veranderingen die vragen om een update van het VCP. Deze update is…

Verkeer naar de Cruiseterminal Rotterdam

Steekwoorden Parkeren, verkeersgeneratie, capaciteit, inpassing , ontwerp Het projectDe zeecruiseterminal Rotterdam bevindt zich midden in de stad op de Wilhelminapier, aan de voet van de Erasmusbrug. Hoewel de aangemeerde cruiseschepen een prachtig gezicht opleveren, trekken deze aan de landzijde ook veel verkeer aan: excursiebussen, passagiers en goederen die worden gebracht en gehaald, taxí’s en bezoek.…

Verlenging Amstelveenlijn naar Uithoorn

Steekwoorden Vervoerwaarde, exploitatie, lijnvoering, halte- en tracéontwerp Het projectDe vervoerregio Amsterdam en de gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn werken vanaf 2014 aan de doortrekking van de sneltram Amstelveen - Amsterdam (lijn 51) naar Uithoorn. Het project is in een sneltreinvaart gekomen na het besluit om de Amstelveenlijn om te bouwen tot een volwaardige sneltram en…

Tramhalte Utrecht CS

Steekwoorden Ontwerp, gedrag, voetgangersstromen, wayfinding, overstappen Het projectEr vindt een complete metamorfose plaats van het stationsgebied in Utrecht. De nieuwe stationshal en het busstation zijn inmiddels gereed en in 2017 en 2018 wordt er gewerkt aan een verhoogd stationsplein met verbinding naar het compleet vernieuwde Hoog Catharijne. Ook komt er een nieuw tramstation, waar vanaf…

Evaluatie pilots Flexnet Gelderland

Steekwoorden Vernieuwing openbaar vervoer, vraagafhankelijk vervoer, regiotaxi, deeldiensten, informatievoorziening Het projectMede gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen (duurzaamheidsdenken, deeleconomie) en de razendsnelle technologische vooruitgang, is de mobiliteitsmarkt sterk in beweging. Er ontstaan veel nieuwe aanbieders van nieuwe mobiliteitsdiensten. De nadruk ligt hierbij op efficiënter en meer duurzaam gebruik van vervoermiddelen (vraaggericht OV, deeltaxi-concepten, het nieuwe carpoolen, deelauto-…

Bijdrage discussie maatwerkvoorzieningen

Steekwoorden Vernieuwing openbaar vervoer, particulier initiatief, ‘onderkant’ van de markt Het projectXTNT is al een hele tijd actief op het terrein van maatwerkvoorzieningen binnen het collectief vervoer. De trend om het OV-aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de feitelijke vervoersvraag, betekent dat de laatste jaren het openbaar vervoer in kleinstedelijk en landelijk gebied behoorlijk…

Toolbox Smart Mobility

Steekwoorden Innovatie, Smart Mobility, Minder Hinder, Toolbox, beproefde maatregelen Het projectWeggebruikers die te maken krijgen met werkzaamheden vragen steeds vaker om slimme, persoonlijke reisinformatie en tools om de hinder die zij onderweg ervaren te verminderen. Als aanleg- of onderhoudsproject kan je daarom eigenlijk niet meer zonder dergelijke ‘Smart Mobility’ maatregelen. Toch is de inzet van…

Kwartiermakerschap Feyenoord City

Steekwoorden Feyenoord, mobiliteitsplan, Gedragsbeïnvloeding, Kwartiermakerschap Het projectDe gebiedsontwikkeling Feyenoord City met een nieuw stadion aan de Maas biedt volop kansen en uitdagingen. Eén van de belangrijke uitdagingen betreft het efficiënt organiseren van de mobiliteit van en naar het nieuwe stadion. Om dat te realiseren is een mobiliteitsplan opgesteld dat voorziet in zowel infrastructurele aanpassingen als gedragsbeïnvloedende maatregelen.…