XTNT aan de slag met mobiliteitsmanagement Piet Heintunnel: 1.500 spitsmijdingen en structurele gedragsverandering

In de loop van 2021 gaat de Amsterdamse Piet Heintunnel 15 maanden dicht voor autoverkeer. In de normale situatie rijden er dagelijks 30.000 auto’s door deze belangrijke verbinding tussen centrum, Zeeburgereiland en ringweg A10. Zo’n langdurige afsluiting drukt flink op de bereikbaarheid van de stad. In opdracht van gemeente Amsterdam zijn XTNT’ers Jasper en Lisanne…

Mobiliteitsmanagement en inzet Smart Mobility bij weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Steekwoorden Mobiliteitsmanagement, smart mobility, omgevingsmanagement, reisinformatiediensten, stakeholders Het projectRijkswaterstaat verbreedt de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere met één of meer rijstroken. Hierdoor verbetert de doorstroming en de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot, door een goede inpassing van de weg in het gebied en de aanleg…

Verminderen hinder bij werkzaamheden De Nieuwe N200

Steekwoorden Mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement, omgevingsmanagement, stakeholders, Minder Hinder Het projectIn het project De Nieuwe N200 bundelen Waternet, Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam de krachten om de N200 (Haarlemmerweg) grondig op te knappen. Onder de weg, een rijksweg tussen Amsterdam en Halfweg, liggen de oudste drinkwaterleidingen van Nederland (uit 1853). De leidingen worden vervangen. Daarnaast wordt groot onderhoud…