Gedragsinterventie fietsparkeren bij station Veenendaal

Steekwoorden Foutgeparkeerde fietsen, stationsgebied, sociale beïnvloeding (normen), informeren, doorbreken gewoontes Het projectHet station Veenendaal Centrum heeft twee sporen en aan weerszijden fietsparkeervoorzieningen. Het station beschikt over voldoende parkeerplekken om alle fietsen te stallen, maar kampt desondanks met een fietsparkeerprobleem: stallingen aan de stadskant staan overvol terwijl stallingen aan de zuidkant grotendeels leeg staan. Door ruimtegebrek…

Gebiedsgericht spitsmijden Beter Benutten Vervolg (IMMA) Provincie Utrecht

Steekwoorden (Avond)spitsmijden, belonen, gedragsverandering, app, Beter Benutten, ervaren, kentekenregistratie, tijdmijden, thuiswerken, fietsen en reizen met openbaar vervoer Het projectNo Spits Today richt zich op de spitsreiziger die in de avondspits vertrekt vanuit een van de economische kerngebieden in Midden Nederland en een bestemming heeft binnen 15 kilometer daarvan. De doelgroep wordt bepaald via kentekenregistratie, een…

Omgevingsmanagement bij de Renovatie Velsertunnel

Steekwoorden Draagvlak, Stakeholders betrekken, Van tegenstand tot medestand, omgevingsmanagement Het projectIn 2016 was de Velsertunnel in het kader van grootschalige renovatiewerkzaamheden voor een periode van 9 maanden volledig afgesloten voor al het verkeer. Om de regio bereikbaar te houden heeft Rijkswaterstaat een bereikbaarheidsplan opgesteld met daarin het kader voor de in te zetten verkeers-, mobiliteits-…

Werkgeversbenadering Brabant mobiliteitsnetwerk

Steekwoorden Brabant mobiliteitsnetwerk, mobiliteitsmanagement, communities, verbinden, inspireren, activeren, samenwerken, snelfietsroutes, fietsregisseur Het projectMobiliteit is voor Brabant van levensbelang. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van economische toplocaties. Het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) verbindt partijen die vanuit een gedeelde visie en ambitie samenwerken aan concrete oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken op economische toplocaties (denk aan campussen), langs corridors (zoals…

Zuid-Holland bereikbaar met Smart Mobility

Steekwoorden Smart mobility, Maastunnel, minder hinder, reisinformatie, samenwerking Het projectEr staan grote werkzaamheden op de planning op het wegennet in Zuid-Holland, zoals de renovatie van de Maastunnel. Het weggennet, dat nu al zwaar belast is, zal te maken krijgen met verminderde capaciteit. Bij de voorbereiding van de verschillende hinderprojecten in de regio werken de wegbeheerders…

ITS en de gebruiker

Steekwoorden ITS, gedrag, smart mobility, gebruiker Het projectWie Smart Mobility zegt, denkt aan technische hoogstandjes. En die zijn er ook volop. De techniek beïnvloedt ons gedrag en ons gedrag beïnvloedt op haar beurt (de ontwikkeling van) de techniek. Een wederzijdse afhankelijkheid dus, waar wij de aandacht voor hebben, die binnen Smart Mobility nog vaak ontbreekt.…

Reisinformatie voor de Renovatie Velsertunnel

Steekwoorden Mobiliteitsmanagement, smart mobility, omgevingsmanagement, reisinformatie, stakeholders Het projectIn 2016 was de Velsertunnel in het kader van grootschalige renovatiewerkzaamheden voor een periode van 9 maanden volledig afgesloten voor al het verkeer. Om de regio bereikbaar te houden heeft Rijkswaterstaat een bereikbaarheidsplan opgesteld met daarin het kader voor de in te zetten verkeers-, mobiliteits- en communicatiemaatregelen.…

Analyse doorstroming met Floating Car Data Utrecht

Steekwoorden Floating car data, big data, stedelijke mobiliteit, doorstroming, reistijden, analyse Het projectSinds de invoering van verkeersdosering op het kruispunt Oudenoord-Weerdsingel W.Z. krijgt de gemeente Utrecht veel klachten en opmerkingen over het ontstaan van hinderlijke wachtrijen en een verslechterde bereikbaarheid. Om inzicht te krijgen in de mate van hinder heeft XTNT in samenwerking met Simacan…

Ontwerp ’t Goylaan in Utrecht

Steekwoorden Verkeersontwerp, herinrichting, fietsroutes, gedrag, shared space, duurzaam veilig Het projectDe gemeente Utrecht wil de binnenring meer als stadsboulevard laten functioneren, doorgaand verkeer op de ring weren en een aantrekkelijker leefklimaat creëren. Als onderdeel van de binnenring werd in 2016 daarom de ’t Goylaan opnieuw ingericht. Vanwege de doelen van de gemeente op het gebied…