Toolbox smart mobility-toepassingen bij aanlegprojecten en onderhoudswerkzaamheden (vervolg)

Het projectHet verder brengen en verankeren van de smart mobility-kennis en -inzet bij Minder Hinder (werkzaamheden en aanleg)projecten van Rijkswaterstaat. Het gaat hierbij om het borgen van de kennis en breder onder de aandacht brengen van de mogelijkheden met smart mobility bij Minder Hinder projecten en het uitbreiden van de Smart Mobility Toolbox met de…

Toolbox mobiliteitsmanagement

Het projectDoor middel van interviews wordt een toolbox opgesteld met best practices van mobiliteitsmanagementmaatregelen voor kennisdeling bij Rijkswaterstaat. In deze toolbox wordt per thema een best practice case van een mobiliteitsmanagementmaatregel omgeschreven. Het gaat hierbij om bewezen maatregelen die als inspiratie kunnen dienen voor bijvoorbeeld omgevingsmanagers, projectmanagers maar ook de lijnorganisatie van de verschillende regionale…

Invulling functie mobiliteitsmanager Fontys, Eindhoven en Tilburg

Het projectFontys werkt hard aan de bereikbaarheid van haar locaties. Ze heeft hiervoor mobiliteitsbeleid gemaakt. De medewerker die het beleid uitvoert, is uitgevallen en dient te worden vervangen.Rol van XTNTXTNT levert twee adviseurs die samen de honneurs waarnemen en Fontys helpen bij de uitvoering van het mobiliteitsplan. Zij werken aan maatregelen zoals de implementatie van deelfietsen…

Packagedeal fietsgebruik bedrijventerreinen

Het projectDe Cleantech Regio ziet kansen in het faciliteren en vergroten van het fietsgebruik. Dit past in de ambitie van de regio om 2030 energieneutraal te zijn. Vanuit de regionale fietsvisie en de opgestelde Omgevingsagenda werkt de Cleantech Regio momenteel daarom aan diverse initiatieven op het vlak van: • opwaarderen fietsinfrastructuur; • verbeteren fietsvoorzieningen; •…

Korte termijn actieplan fiets

Het projectIn 2018 loopt het programma Beter Benutten vervolg af. Vanwege de positieve ervaringen en resultaten willen het Rijk en de regio Midden Nederland een vergelijkbaar vervolgprogramma ontwikkelen: Actieprogramma Slimme en Duurzame mobiliteit 2018 – 2021 (ook bekend als de Korte Termijn Aanpak Fietsstimulering). Hiervoor wil de regio Midden Nederland 5 inhoudelijke pakketten formuleren. XTNT…

Bereikbaarheidsplan Groot Onderhoud N3

Steekwoorden Omgevingsmanagement, ToeKan, Minder Hinder, Bereikbaarheidsplan, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, Smart Mobility bron: Rijkswaterstaat Het projectEind 2019 starten grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de N3. Over het gehele traject – tussen de A15 aan de noordkant en A16 aan de zuidkant – wordt de weg voorzien van nieuw asfalt en een nieuwe funderingsconstructie. Gedurende de twee jaar die deze…

Meerdere wegen leiden naar……Gedragsverandering bij routekeuze van fietsers

Steekwoorden Fiets, gedragsbeïnvloeding, drukte, Utrecht Meerdere wegen leiden naar…Gedragsverandering bij routekeuze van fietsers Wat doe je als (te) veel fietsers in Utrecht dezelfde route nemen, waardoor het fietspad te druk wordt? Mensen nemen routeadvies niet altijd zomaar aan. Dit geldt met name voor routes die mensen vaak nemen. Ze kennen de omgeving en zijn ervan…

Categoriseringsplan gemeente Bloemendaal

Steekwoorden Verkeerscirculatieplan, wegcategorisering, infrastructuur, richtlijnen, intensiteiten, bewonersenquête Het projectHet meest recente verkeerscirculatieplan (VCP) van de gemeente Bloemendaal dateert uit 1999. In de 18 jaar tussen 1999 en 2017 is er veel veranderd in de gemeente Bloemendaal en in het verkeer in het algemeen. Veranderingen die vragen om een update van het VCP. Deze update is…

Verkeer naar de Cruiseterminal Rotterdam

Steekwoorden Parkeren, verkeersgeneratie, capaciteit, inpassing , ontwerp Het projectDe zeecruiseterminal Rotterdam bevindt zich midden in de stad op de Wilhelminapier, aan de voet van de Erasmusbrug. Hoewel de aangemeerde cruiseschepen een prachtig gezicht opleveren, trekken deze aan de landzijde ook veel verkeer aan: excursiebussen, passagiers en goederen die worden gebracht en gehaald, taxí’s en bezoek.…

Verlenging Amstelveenlijn naar Uithoorn

Steekwoorden Vervoerwaarde, exploitatie, lijnvoering, halte- en tracéontwerp Het projectDe vervoerregio Amsterdam en de gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn werken vanaf 2014 aan de doortrekking van de sneltram Amstelveen – Amsterdam (lijn 51) naar Uithoorn. Het project is in een sneltreinvaart gekomen na het besluit om de Amstelveenlijn om te bouwen tot een volwaardige sneltram en…