Gedragsinterventie fietsparkeren bij station Veenendaal

Steekwoorden Foutgeparkeerde fietsen, stationsgebied, sociale beïnvloeding (normen), informeren, doorbreken gewoontes Het projectHet station Veenendaal Centrum heeft twee sporen en aan weerszijden fietsparkeervoorzieningen. Het station beschikt over voldoende parkeerplekken om alle fietsen te stallen, maar kampt desondanks met een fietsparkeerprobleem: stallingen aan de stadskant staan overvol terwijl stallingen aan de zuidkant grotendeels leeg staan. Door ruimtegebrek…

Gebiedsgericht spitsmijden Beter Benutten Vervolg (IMMA) Provincie Utrecht

Steekwoorden (Avond)spitsmijden, belonen, gedragsverandering, app, Beter Benutten, ervaren, kentekenregistratie, tijdmijden, thuiswerken, fietsen en reizen met openbaar vervoer Het projectNo Spits Today richt zich op de spitsreiziger die in de avondspits vertrekt vanuit een van de economische kerngebieden in Midden Nederland en een bestemming heeft binnen 15 kilometer daarvan. De doelgroep wordt bepaald via kentekenregistratie, een…

Omgevingsmanagement bij de Renovatie Velsertunnel

Steekwoorden Draagvlak, Stakeholders betrekken, Van tegenstand tot medestand, omgevingsmanagement Het projectIn 2016 was de Velsertunnel in het kader van grootschalige renovatiewerkzaamheden voor een periode van 9 maanden volledig afgesloten voor al het verkeer. Om de regio bereikbaar te houden heeft Rijkswaterstaat een bereikbaarheidsplan opgesteld met daarin het kader voor de in te zetten verkeers-, mobiliteits-…

Werkgeversbenadering Brabant mobiliteitsnetwerk

Steekwoorden Brabant mobiliteitsnetwerk, mobiliteitsmanagement, communities, verbinden, inspireren, activeren, samenwerken, snelfietsroutes, fietsregisseur Het projectMobiliteit is voor Brabant van levensbelang. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van economische toplocaties. Het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) verbindt partijen die vanuit een gedeelde visie en ambitie samenwerken aan concrete oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken op economische toplocaties (denk aan campussen), langs corridors (zoals…

ITS en de gebruiker

XTNT voerde een gedragsanalyse uit op het gebied van reisinformatiediensten en coöperatieve systemen. Door te kijken naar verschillende onderzoeksrapporten op het gebied van beide thema’s en te kijken naar leefstijlen van verschillende gebruikers zochten we naar mogelijkheden om de reizigers en Smart Mobility toepassingen nader tot elkaar te brengen.

Ontwerp ’t Goylaan in Utrecht

Steekwoorden Verkeersontwerp, herinrichting, fietsroutes, gedrag, shared space, duurzaam veilig Het projectDe gemeente Utrecht wil de binnenring meer als stadsboulevard laten functioneren, doorgaand verkeer op de ring weren en een aantrekkelijker leefklimaat creëren. Als onderdeel van de binnenring werd in 2016 daarom de ’t Goylaan opnieuw ingericht. Vanwege de doelen van de gemeente op het gebied…