Werkgeversaanpak fiets in Brabant

Steekwoorden Werkgeversplatform, fietsstimulering, fietsfaciliteiten, verbinden, activeren, snelfietsroutes, Beter Benutten Vervolg Het projectIn steeds meer overheidsprogramma’s vragen we werkgevers zich in te zetten om hun medewerkers meer te laten fietsen. De provincie Noord-Brabant concludeerde dat de werkgevers hiervoor te weinig handvatten kregen. Daarom is het Werkgeversplatform Ons Brabant Fietst opgezet. Een platform met als doel werkgevers te…

Fietsstimuleringsprogramma’s Beter Benutten Vervolg (IMMA) Regio Maastricht en Provincie Utrecht

Steekwoorden Fietsstimulering, spitsmijden, belonen, app, Beter Benutten, ervaren, competitie, bedrijvenbenadering, werkgevers, werknemers Het projectEen belangrijk doel binnen Beter Benutten Vervolg was het zorgen voor minder auto’s in de spits. Hiervoor is gedragsverandering van automobilisten nodig. De regio’s Maastricht en Midden Nederland wilden hierbij inzetten op de fiets en werken met het programma ‘In Beweging’. XTNT…

HOV oost-westverbinding Amstelveen

Steekwoorden HOV, tracéstudie, infrastructuur, ontwerp Het projectEén van de eerste projecten voor hoogwaardig openbaar vervoer was de Zuidtangent van Amsterdam Zuidoost via Amstelveen naar Schiphol, Hoofddorp en Haarlem. Inmiddels is het netwerk van HOV-lijnen uitgebreid en opgegaan in R-net. Het tracé van de HOV-lijn loopt grotendeels over vrije busbanen maar rijdt in Amstelveen deels samen…

Evaluatie streekconcessies Stadsregio Amsterdam

Steekwoorden Openbaar vervoer, aanbesteding, concessie Het projectTer voorbereiding op de aanbesteding voor het openbaar vervoer voor de concessie Amstelland-Meerlanden was behoefte aan een overzicht van de (praktijk-)ervaringen uit de OV-aanbestedingen Zaanstreek en Waterland. Extra aandacht was er voor de concessie Waterland, waar EBS voor het eerst een concessie op de Nederlandse markt had gewonnen. XTNT…

Transferiumbeleid ‘s-Hertogenbosch

Steekwoorden Transferia, ketenmobiliteit, parkeerbeleid stadsvervoer Het projectAl eind jaren ’90 bleek uit een studie die wij voor de provincie Noord-Brabant uitvoerden, dat de potentie voor succesvolle transferia in ’s-Hertogenbosch het grootst was van alle grote Brabantse steden. ’s-Hertogenbosch had/heeft een aantrekkelijke binnenstad die op piekmomenten niet goed bereikbaar was met de auto door congestie en…

Concessiebeheer Amsterdam

Steekwoorden Concessie, concessiebeheer, openbaar vervoer, vervoersautoriteit, vervoerder, stadsvervoer Het projectDe GVB-concessie in Amsterdam is een bijzondere concessie. Het is één van de grootste stads- en streekvervoer concessies van het land en in Amsterdam speelt altijd wat. XTNT voerde bijna drie jaar het concessiebeheer voor deze concessie uit en kreeg daarbij te maken met verschillende uitdagingen:…

Ondersteuning afdeling OV Provincie Noord-Brabant

Steekwoorden Procesmanagement, openbaar vervoer, doorontwikkeling Het projectDe provincie Noord-Brabant is constant bezig het openbaar vervoer optimaal af te stemmen op de feitelijke vervoersvraag. Hierbij spelen toekomstige ontwikkelingen een belangrijke rol. Het is zaak om nu al voor te sorteren op de mobiliteitsvraag van morgen en kansrijke innovaties aan te grijpen om tot vernieuwing van het…

Kadernota mobiliteitsplan met uitvoeringsplan voor Oegstgeest

Steekwoorden Mobiliteitsplan, kaders, uitvoering, draagvlak, doelgroepen, beleid, ontwikkelingen Het projectOegstgeest had behoefte aan een nieuw beleidsplan op het gebied van mobiliteit en verkeer. Het doel van dit plan was het helder en eenduidig beschrijven van de gewenste ontwikkeling op het gebied van mobiliteit en verkeer en de instrumenten om die te realiseren. Op 23 juni…

Mobiliteitsplan medewerkers, bezoekers en leveranciers gemeente Utrecht

Steekwoorden Mobiliteitsplan, draagvlak, doelgroepen, verhuizing, duurzame mobiliteitskeuzes  Het projectDirect naast het knooppunt van openbaar vervoer Utrecht Centraal Station, is het nieuwe Stadskantoor voor de gemeente Utrecht gerealiseerd. In oktober 2014 is het nieuwe Stadskantoor in gebruik genomen. Vanaf dat moment moesten grote groepen mensen een nieuwe weg naar de gemeente vinden. Dit was voor de…