Quick-scan verkeersveiligheid bypass Zandkreekbrug Zeeland

Steekwoorden Verkeersontwerp, bebording, wayfinding, verkeersmanagement, verkeersveiligheid, gedrag Het projectAls de brug ter hoogte van de Zandkreekdam bij Goes open gaat kunnen automobilisten via de bypass (tweede brug) van het sluizencomplex verder rijden. Ondanks allerlei verwijzingen en bebording blijven veel automobilisten wachten voor de openstaande brug en blokkeren ze soms de doorgang naar de bypass. Ongeduldige…

Ontwikkeling en promotie van snelfietsroutes

Steekwoorden Snelfietsroutes, infrastructuur, ontwerp, gedrag, communicatie, fietsstimulering, proces, werkgevers De projecten:Snelfietsroutes zijn populair. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond en vormen een ideaal ‘middel’ om fietsen tussen steden te stimuleren. XTNT is op meerdere vlakken actief om de ontwikkeling en promotie van deze snelfietsroutes een stap verder te helpen. Zowel rond de voorbereiding en…

Lokale aanpak voor veilig fietsen Zuidplas

Steekwoorden Fietspaden, fietsveiligheid, infrastructuur, gedrag, fietsoversteek Het projectDe gemeente Zuidplas heeft fietsen hoog in het vaandel staan. De gemeente wil het fietsgebruik onder haar inwoners vergroten en vindt dat een goede verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwaarde is om daadwerkelijk meer mensen op de fiets te krijgen. De gemeente Zuidplas vroeg XTNT daarom om een Lokale Aanpak…

Hinderbeperking op fietspaden Stationsgebied Utrecht

Steekwoorden Fietsveiligheid, quick-wins, infrastructuur, gedrag, schouwen Het projectIn het stationsgebied van Utrecht vond in 2015 een groot aantal werkzaamheden plaats. De gemeente vond het belangrijk om de hinder voor fietsverkeer zoveel mogelijk te beperken tijdens de werkzaamheden en vroeg XTNT om dit te monitoren. Hierbij lag de nadruk op het gedrag van de fietser en…

Fietsstrategie provincie Groningen

Steekwoorden Fietsstrategie, draagvlak, klankbord, doelgroepenbenadering Het projectDe provincie Groningen was toe aan een nieuwe fietsstrategie. De Fietsnota van de provincie was pas vier jaar oud, maar gezien de snelle ontwikkeling binnen het fietsdomein en de toenemende aandacht voor fiets, vroegen de Staten om een nieuwe fietsstrategie. De fietsstrategie is opgesteld in overleg met vele (omgevings)partijen,…

Educatieprogramma De Campagnefabriek

Steekwoorden Smartphonegebruik op de fiets, jongeren, self persuasion (zelfovertuiging), interactie, ontwikkeling campagne Het projectSmartphonegebruik in het verkeer komt veel voor, met name onder jongeren. Naar aanleiding van de landelijke campagne ‘Aandacht in het verkeer’ ontstond bij de Stadsregio Amsterdam (SRA) en politie Zaanstreek vraag naar een regionale maatregel om het smartphonegebruik bij jongeren op de…

Onderzoek drukte op fietspaden Zeeland

Steekwoorden Fietsveiligheid , fietspaden, (elektrische) fiets, drukte, toeristen, scholieren, forenzen, gedrag, infrastructuur De projectenDat de fietspaden in Zeeland in trek zijn heeft ook zijn keerzijde: fietspaden worden steeds drukker en er zijn steeds meer verschillende soorten gebruikers op het fietspad aanwezig. Op de recreatieve fietspaden leidt deze drukte in de zomer tot (bijna-) ongevallen en…

Werkgeversaanpak fiets in Brabant

Steekwoorden Werkgeversplatform, fietsstimulering, fietsfaciliteiten, verbinden, activeren, snelfietsroutes, Beter Benutten Vervolg Het projectIn steeds meer overheidsprogramma’s vragen we werkgevers zich in te zetten om hun medewerkers meer te laten fietsen. De provincie Noord-Brabant concludeerde dat de werkgevers hiervoor te weinig handvatten kregen. Daarom is het Werkgeversplatform Ons Brabant Fietst opgezet. Een platform met als doel werkgevers te…

Fietsstimuleringsprogramma’s Beter Benutten Vervolg (IMMA) Regio Maastricht en Provincie Utrecht

Steekwoorden Fietsstimulering, spitsmijden, belonen, app, Beter Benutten, ervaren, competitie, bedrijvenbenadering, werkgevers, werknemers Het projectEen belangrijk doel binnen Beter Benutten Vervolg was het zorgen voor minder auto’s in de spits. Hiervoor is gedragsverandering van automobilisten nodig. De regio’s Maastricht en Midden Nederland wilden hierbij inzetten op de fiets en werken met het programma ‘In Beweging’. XTNT…

HOV oost-westverbinding Amstelveen

Steekwoorden HOV, tracéstudie, infrastructuur, ontwerp Het projectEén van de eerste projecten voor hoogwaardig openbaar vervoer was de Zuidtangent van Amsterdam Zuidoost via Amstelveen naar Schiphol, Hoofddorp en Haarlem. Inmiddels is het netwerk van HOV-lijnen uitgebreid en opgegaan in R-net. Het tracé van de HOV-lijn loopt grotendeels over vrije busbanen maar rijdt in Amstelveen deels samen…