XTNT-Logo
Menu
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brabant Mobiliteitsnetwerk voor werkgevers

Samen voor een duurzaam bereikbaar Brabant

Zie jij ze ook voorbijkomen? Brabantse werkgevers die een fietsplan hebben of een e-bike probeerpool inzetten. Samen met &Morgen inspireert, adviseert en verbindt XTNT de Brabantse werkgevers om dit soort interventies toe te passen. Dit doen we onder de naam Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) in opdracht van Rijk, provincie, gemeenten en wegenprojecten.

Opgave

De provincie Noord-Brabant startte het regionale werkgeversnetwerk eind 2013 met als doel meer auto’s uit de spits te halen. Inmiddels zijn we 11 jaar verder en is het doel vooral om samen met werkgevers bij te dragen aan een duurzaam bereikbaar Brabant. Dus naast thema’s als bereikbaarheid en parkeren gaat het ook zeker om zaken als vitaliteit en aantrekkelijk werkgeverschap. De focus hierbij is woon-werk en zakelijk verkeer.

Vraag van de opdrachtgever

De provincie Noord-Brabant heeft aan XTNT en &Morgen gevraagd om de werkgeversbenadering in Brabant uit te werken en uit te voeren. Concreet gaat het hierbij om de inzet van diverse enthousiaste adviseurs in verschillende rollen Denk hierbij aan mobiliteitsregisseurs, communitymanagers, mobiliteitsanalisten en communicatiespecialisten.

Aanpak van XTNT

Het vertrekpunt van de aanpak betreft de ambities van de werkgevers. Sommige werkgevers hebben al een helder beeld van hun doelen en wensen, maar dit geldt lang niet voor iedereen. Het is zelfs de vraag of een werkgever zich al beseft welk voordeel inzetten op mobiliteit voor hem heeft. In de eerste stap brengen wij samen met de werkgever de mogelijkheden en ambities in kaart. Vervolgens verzamelen we met een werknemersenquête inzicht over hoe medewerkers reizen, hoe ze beslissingen nemen over hun reisgedrag en wat ze vinden van de huidige regelingen en voorzieningen bij hun werkgever. En kijken we met een postcodescan in hoeverre medewerkers anders kunnen reizen. Zijn de afstanden niet te groot? En is het OV wel goed? Werkgevers krijgen vervolgens van ons een bondig en concreet actieplan waarmee zij hun beleid, regelingen, faciliteiten en cultuur zo aan te passen zodat het reisgedrag van hun mensen verduurzaamt.

Resultaat

In de hele provincie Noord-Brabant zijn werkgevers aangehaakt. Zo bestaat ons netwerk inmiddels meer dan dertig communities in en rondom de (middel)grote steden. De meer dan 700 werkgevers die zich al bij BMN aansloten, vertegenwoordigen samen 214.000 medewerkers. Dit is ook terug te zien in allerlei interventies die op straat verschijnen, zoals het fietsprogramma bij Habufa of het nieuwe mobiliteitsbeleid van de VanHaren. Met onze kennis van verkeer en gedrag en onze kracht om anderen te inspireren en te enthousiasmeren, zorgen we zo – samen met werkgevers – voor een duurzaam bereikbaar Brabant. Concrete voorbeeldcasussen van werkgevers vind je hier.

Betrokken teamlid

Birgitta

Adviseur

Meer weten?

Neem contact met ons op!