XTNT-Logo
Menu
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Experimenteren met microhubs in Eindhoven

Concreet stappenplan voor realisatie van microhubs zorgt voor aanbod binnen handbereik

Deelmobiliteit op kleine schaal. Een plek in de buurt waar je zowel een deelfiets als een (elektrische) deelauto kan pakken. XTNT maakte voor de gemeente Eindhoven een plan voor het realiseren van zogenaamde ‘microhubs’. Zo wordt het gebruik van duurzame vervoerswijzen laagdrempeliger en vermindert uiteindelijk het autogebruik en -bezit. En blijft er weer meer ruimte over voor andere voorzieningen, zoals groen.

Opgave

Eindhoven is volop in ontwikkeling. De stad groeit en er staan verschillende grote (woningbouw)projecten op de planning. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee, onder andere op gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarom is een mobiliteitstransitie noodzakelijk. Waarbij meer verplaatsingen lopend, fietsend of met het openbaar vervoer worden gedaan. En dus steeds minder met de auto. Deelmobiliteit en hubs zijn nodig om dit voor elkaar te krijgen.  

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Eindhoven begint met de realisatie van 6 microhubs. Zo wordt de nodige kennis en ervaring opgedaan om (micro)hubs vervolgens over de hele stad uit te rollen. Maar welke locaties kies je dan voor zo’n microhub? En welke voorzieningen moeten er zijn? De gemeente Eindhoven vroeg XTNT om dit uit te zoeken en een stappenplan voor de realisatie van de microhubs te ontwikkelen. Onze kennis van deelmobiliteit, gedrag en communicatie kwam hierin uitstekend van pas. 

Aanpak van XTNT

Om de juiste basis voor het experiment te leggen, dook XTNT allereerst in het concept ‘microhub’. Wat verstaan we hier eigenlijk onder en hoe ziet dit eruit in andere steden? Vervolgens werkten we van een groslijst met allerlei mogelijke locaties toe naar 6 concrete locaties voor het experiment. Belangrijk uitgangspunt bij de locatiekeuze was dat de hubs goed zichtbaar en bereikbaar zijn. En dat de hubs zelf uiteraard niet ten koste gaat van de schaarse openbare ruimte. Per hub bepaalden we de nodige voorzieningen: de wensen en (reis)motieven van de gebruikersdoelgroep vormden hiervoor de basis.  

Het realiseren van hubs op kansrijke locaties zorgt nog niet automatisch voor gebruik. Daarom stelden we in dit project ook een overtuigend communicatie- en stimuleringsplan op. De focus hierin lag op het bekend raken met het concept ‘hub’ en het wegnemen van eventuele drempels om deelmobiliteit te gebruiken. Om het succes van het experiment te kunnen meten, leverden we ook plan voor monitoring en evaluatie. Kortom: een volledig pakket voor het realiseren van microhubs.   

Resultaat

De 6 microhubs in Eindhoven zijn gerealiseerd. De evaluatie hiervan loopt nog, dus concrete resultaten laten nog even op zich wachten. Maar wat er wel al is: ons concrete stappenplan voor de realisatie van microhubs van A tot Z. Zo zorgen we ervoor dat het aanbod van slim en duurzaam deelvervoer steeds meer binnen handbereik komt.

Betrokken teamlid

Bats

Adviseur

Meer weten?

Neem contact met ons op!