XTNT-Logo
Menu
Search
Close this search box.

Kwartiermaker Fietsstimulering Brainport Bereikbaar

Hoe krijgen we meer mensen op de fiets in Zuidoost Brabant?

In 2021 startte Brainport Bereikbaar als nieuw uitvoeringsprogramma in de regio Zuidoost Brabant. Doel is verduurzamen en slimmer maken van mobiliteit. XTNT kreeg de rol van kwartiermaker fietsstimulering. We maakten een concreet uitvoeringsplan voor fietsacties en zijn nu nog steeds vanuit diverse rollen aangehaakt bij team fiets. En met resultaat: zo deden in 2023 zo’n 3.000 forenzen mee aan de ‘Fietsen voor meer lucht’ uitdaging!

Opgave

De fiets is hét middel om mobiliteit te verduurzamen: minder ruimtegebruik, beter voor je gezondheid, weinig kosten. In het nieuwe programma van Brainport Bereikbaar was een duidelijk doel opgenomen: meer forenzen gaan fietsend naar hun werk in plaats van met de auto. Er was echter nog geen concreet uitvoeringsplan: hoe realiseren we dan dat die forenzen daadwerkelijk gaan fietsen?

Vraag van de opdrachtgever

De programmamanager van Brainport Bereikbaar zocht een partij die voor hem de doelstelling op fiets kon uitwerken in een uitrolstrategie en voorstel voor flexibel inzetbare fietsstimuleringsapp. Daarnaast wilde hij een verkenning van fietsstimulering bij studenten. De programmamanager kwam direct naar XTNT vanwege onze ervaring met fietsstimulering in diverse regio’s, onze ruime ervaring in de provincie Noord-Brabant, en niet te vergeten: onze procesvaardigheden.

Aanpak van XTNT

Kwartiermaken vraagt een flexibel proces met stakeholders, waarin de te behalen resultaten centraal staan. We hanteerden een aanpak op hoofdlijnen, en pasten deze aanpak aan wanneer dat nodig was. Zo verloren we ons doel niet uit het oog, maar behielden we wel ruimte voor flexibiliteit. Startpunt van onze aanpak waren verkennende gesprekken met diverse stakeholders. Denk aan mobiliteitsmakelaars, gemeenten, werkgevers en samenwerkingspartners. Eerst het thema fiets breed samen verkennen, later inkaderen en de strategie en aanpak steeds verder verfijnen. Uitmondend in concrete producten met bijbehorend inzicht in kosten, financiering, samenwerking en aansturing van de uitvoering.

Resultaten

De uitrolstrategie fiets is in 2022 vastgesteld en wordt nu nog als leidraad gehanteerd. Concrete producten en diensten zijn uitgewerkt en toegepast, zoals de fietsstimuleringsapp en e-bike probeeractie. Hiervoor heeft XTNT samen met de projectleider fiets grote aanbestedingstrajecten begeleid. In 2023 is de aanpak opnieuw bekeken en heeft XTNT geholpen het uitvoeringsplan voor 2024 te maken. Ook in 2024 blijven we hier actief als onderdeel van projectteam fiets.

Betrokken teamlid

Jolanda

Adviseur & Directeur

Meer weten?

Neem contact met ons op!