XTNT-Logo
Menu
Search
Close this search box.

Mobiliteitsmanagement Piet Heintunnel

Met een brede bereikbaarheidsaanpak naar structurele gedragsverandering

Ernstige verkeershinder bleef uit en de mobiliteitsmanagementmaatregelen werden volop gebruikt. En dat terwijl één van de belangrijkste tunnels in Amsterdam wekenlang op de schop ging. De gemeente Amsterdam gaf XTNT de opdracht om 1.500 spitsmijdingen per dag te realiseren. Deze spitsmijdingen waren tijdens de sluiting van de Piet Heintunnel namelijk hard nodig om Amsterdam bereikbaar te houden.

Opgave

In onze waterrijke hoofdstad vormen bruggen en tunnels belangrijke schakels in het wegennet. De Piet Heintunnel is er daar één van. Om deze tunnel ook in de toekomst veilig te blijven gebruiken, was onderhoud nodig. Deze onderhoudswerkzaamheden betekende het onvermijdelijke: de tunnel werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. Daardoor zou ook de bereikbaarheid van Amsterdam verder onder druk komen te staan.

Vraag van de opdrachtgever

Uit het mobiliteitsmanagementplan van de gemeente Amsterdam bleek dat er véél spitsmijdingen nodig waren om de stad bereikbaar te houden. Alleen het omleiden van tunnelverkeer naar andere routes was namelijk niet voldoende. Daarom vroeg de gemeente Amsterdam XTNT om een breed pakket aanvullende mobiliteitsmanagementmaatregelen te ontwikkelen.

Aanpak van XTNT

XTNT leverde twee mobiliteitsmanagers, die zich richtten op de overkoepelende bereikbaarheid, en niet de spitsmijdingen alleen. Een belangrijk onderdeel was om samen met werkgeversplatform Breikers te zorgen dat medewerkers en bezoekers van bedrijven tijdens de afsluiting op andere, slimme manieren konden reizen. Naast deze werkgeversaanpak waren fietsstimulering en deelmobiliteit (deelfietsen en -scooters) onderdeel van de aanpak. Ook de mogelijkheden bij P+R-voorzieningen en het stimuleren van openbaarvervoergebruik werden onderzocht.

Resultaat

Door deze aanpak werden mooie resultaten geboekt. De verschillende mobiliteitsmaatregelen werden goed benut en op de omleidingsroutes was nauwelijks sprake van (structureel) langere reistijd. Vanwege Covid-19 en de geldende corona-maatregelen verliep het project anders dan verwacht. De grootste impact is dan ook gemaakt door de hoge mate van thuiswerken, waarop vanuit het project werd gestuurd.

Implementatie

Het project toonde het belang aan om te focussen op bereikbaarheid in brede zin. Dus je vooral niet blind te staren op alleen een kwantitatief doel zoals een aantal spitsmijdingen. Maak daarnaast een integrale aanpak vanuit verschillende disciplines en werk veel samen met bijvoorbeeld omgevings- en inkoopadviseurs, verkeersmanagement en communicatie. Door tot slot over de eigen projectgrenzen heen te kijken, haak je beter aan op lopende initiatieven in plaats van alles zelf (tijdelijk) neer te zetten. Dit leidt uiteindelijk vaker tot structurele gedragsverandering.

Betrokken teamlid

Lisanne

Adviseur

Meer weten?

Neem contact met ons op!