XTNT-Logo
Menu
Search
Close this search box.

Mobiliteitsplan Zuidflank Amsterdam

Een innovatief plan voor optimale bereikbaarheid én een hoogwaardig leefklimaat

Als onderdeel van het programmateam zorgt XTNT ervoor dat de Amsterdamse Zuidflank ook in de toekomst bereikbaar blijft. Een innovatief mobiliteitsplan geeft ruimte aan openbaar vervoer, langzaam verkeer en waarborgt tegelijkertijd de stedelijke kwaliteit. XTNT leverde de verkeerskundige kennis én zorgde ervoor dat de eindgebruiker in alle oplossingen centraal staat. Met als resultaat een mobiliteitsplan vol creatieve, innovatie mobiliteitsoplossingen.

Opgave

De Amsterdamse Zuidflank, het gebied rondom station Amsterdam-Zuid en de Zuidas, wordt de komende jaren flink ontwikkeld. De komst van meer kantoren, woningen en andere voorzieningen zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van het gebied onder druk komt te staan. Doorgaan op de traditionele weg (meer asfalt aanleggen) is geen optie, er moet substantieel anders worden gekeken naar het mobiliteitssysteem.  

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Amsterdam staat voor een dubbele uitdaging: hoe verbeteren we de bereikbaarheid van de Zuidas en ontwikkelen we de Zuidflank tot een aantrekkelijk gebied? Momenteel loopt het gebied namelijk leeg na kantooruren. Dit zorgt niet alleen voor heftige spitsen, maar ook voor een onaantrekkelijk verblijfsklimaat buiten werktijden. Het verzoek aan het programmateam was duidelijk: ontwikkel een mobiliteitsplan dat niet alleen de verkeersdoorstroming verbetert, maar ook de leefbaarheid in het gebied bevordert.  

Aanpak van XTNT

Het programmateam brak met de traditionele auto-georiënteerde cultuur en legde de focus op openbaar vervoer, langzaam verkeer en stedelijke kwaliteit. XTNT’er Joep, als verkeerskundige, speelde een belangrijke rol in het vormgeven van het plan en de innovatieve mobiliteitsmaatregelen. Joep bekeek alle verkeersoplossingen door de gedragsbril, waarbij hij concrete gebruikersbehoeften, zoals loopafstanden en fietsenstallingen, benadrukte. Zo is er bewust ruimte gemaakt voor de voetganger, fietser en het OV en worden alternatieven voor de auto gestimuleerd. Knelpunten in doorstroming voor de auto worden in de nieuwe plannen niet alleen geaccepteerd, maar ook gebruikt om de groei van het autoverkeer af te remmen: “de wal keert het schip”.    

Resultaat

In juli 2023 werd het mobiliteitsplan – met daarin zo’n 40 á 50 mobiliteitsmaatregelen – door het college vastgesteld. De komende jaren tot 2040 staan in het teken van de uitvoering van de maatregelen. Joep blijft ook in deze fase als verkeerskundig adviseur en kritische denker actief, waarbij hij specifieke aandacht blijft besteden aan het centraal stellen van de doelgroep.   

Betrokken teamlid

Joep

Adviseur

Meer weten?

Neem contact met ons op!