XTNT-Logo
Menu
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Renovatie Heinenoordtunnel

Een projectoverstijgende hinderaanpak voor de renovatie

De renovatie van de Heinenoordtunnel gaat over meer dan het verbouwen van de tunnel zelf. Hinder minimaliseren, bereikbaarheid van de regio, reizigersgedrag, kansen voor de mobiliteitstransitie en samenhang met andere renovaties in het gebied, het komt er allemaal bij kijken. Sinds 2017 bijt XTNT zich vast in het goed laten verlopen van deze renovatie in opdracht van Rijkswaterstaat.

Opgave

De Heinenoordtunnel is de eerste Zuid-Hollandse tunnel die Rijkswaterstaat aanpakt in het kader van de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave. De installaties en systemen van de tunnel gaan niet langer meer mee en de constructie van de tunnel is aan een grondige opknapbeurt toe. Met dagelijks 110.000 passerende voertuigen vormen de benodigde tunnelsluitingen een grote uitdaging voor de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming in de regio.

Vraag van de opdrachtgever

De renovatie van de Heinenoordtunnel leidde tot veel vragen: Hoe blijft de regio bereikbaar? Welke verkeers-, mobiliteits- en communicatiemaatregelen zijn nodig om de hinder te beperken? En hoe krijg je draagvlak bij stakeholders voor de werkzaamheden als er naast deze tunnel nog een hele hoop andere renovatieprojecten op stapel staan? Rijkswaterstaat vroeg ons te komen tot een breed gedragen bereikbaarheidsplan voor de renovatie. Later werden we ook gevraagd om deze oplossingen te realiseren én te evalueren. Uitdagingen die XTNT met beide handen aanpakte.

Aanpak van XTNT

XTNT constateerde al snel dat er meer nodig was dan ‘alleen’ het uitvoeren van de fasen van de hinderaanpak. Zo moest in 2023 ook de nabijgelegen Haringvlietbrug gerenoveerd worden. Gezien het raakvlak tussen beide projecten, voerden we de hinderaanpak in samenhang uit. Het aantal volgende renovatieprojecten na de renovatie van de Heinenoordtunnel vroeg sowieso om een projectoverstijgende hinderaanpak. Hierin zetten wij de eerste stappen om de organisatie op weg te helpen. Verder werden we tijdens de uitvoering geconfronteerd met onverwachte uitdagingen, zoals extra tunnelsluitingen die aanzienlijke hinder veroorzaakten. Dit vereiste flexibiliteit en inventiviteit om tijdig passende bereikbaarheidsmaatregelen te treffen en de impact op hulpdiensten, openbaar vervoer en andere omgevingspartijen te minimaliseren.

Resultaat

Dankzij de vroegtijdige start van de hinderaanpak was er relatief vroeg overeenstemming met de omgevingspartijen over het bereikbaarheidsplan voor de renovatie. Ook werd een overeenkomst gesloten waarin het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Hoeksche Waard en het waterschap Hollandse Delta sámen investeerden in maatregelen. Deze dragen niet alleen tijdens de renovatie maar ook structureel bij aan de bereikbaarheid van de regio. Ondanks de eerder genoemde verrassingenwaren de bereikbaarheidsmaatregelen al gereed tijdens de eerste extra tunnelsluiting.

Na de eerste grote tunnelsluitingen gaven de meeste stakeholders aan tevreden te zijn over de hinderbeperking, ondanks de grote impact van de afsluitingen. De vertragingen op de weg waren gemiddeld genomen volgens verwachting, de bereikbaarheidsmaatregelen hadden effect en de slimme reisinformatiecampagnes hadden een zeer groot bereik. We hebben veel geleerd, zowel inhoudelijk als procesmatig, wat resulteerde in concrete aanbevelingen voor andere hinderprojecten. Nu op naar de volgende zomersluiting!

Foto: Rijkswaterstaat/Paul van Baardwijk (Studio Retouched)

Betrokken teamlid

Marjolein

Adviseur

Meer weten?

Neem contact met ons op!