XTNT-Logo
Menu
Search
Close this search box.

Safety Safe Alphen aan den Rijn

Snelheid omlaag, sociale cohesie omhoog

De snelheid van het verkeer terugbrengen én het ‘wij-gevoel’ in een wijk of straat versterken. Dat is het doel van Safety-safe. Iedereen die zich op een geselecteerde weg aan de snelheidslimiet houdt, zorgt ervoor dat er geld in een digitale spaarpot wordt bijgeschreven. Dat gespaarde bedrag wordt vervolgens besteed aan een door de bewoners gekozen doel in de wijk. Provincies, gemeenten, ROV’s en andere organisaties kunnen de Safety-safe inzetten om zo de verkeersveiligheid te vergroten en de sociale cohesie te versterken.

Opgave

Op verschillende gebiedsontsluitingswegen in de gemeente Alphen aan den Rijn was sprake van hardrijders. Verkeersdeelnemers hielden zich slecht aan de maximumsnelheid van 30 km/uur. Ook was er sprake van sluipverkeer, waarbij bewoners last ondervonden van zowel snelheidsoverschrijding, het geluid van het verkeer, als de trillingen. Er was dus overlast, maar de hoeveelheid overlast was niet altijd duidelijk.   

Vraag van de opdrachtgever

De gemeente Alphen aan den Rijn vroeg XTNT en samenwerkingspartner Keijzer daarom om de inzet van de Safety-safe. Op deze manier kon een meting worden gehouden en bewoners worden gehoord, om de omvang van de overlast inzichtelijk krijgen. En vooral op een positieve manier. In voorbereiding op de inzet van de Safety-safe, voerden we een probleemverkenning uit. Daarbij onderzochten we samen met betrokkenen of de betreffende verkeerssituaties geschikt waren voor de Safety-safe inzet.  

Aanpak van XTNT

Het Safety-safe traject werd, voor de 3 beoordeelde en goedgekeurde situaties, voortgezet in de dorpskernen van Zwammerdam, Koudekerk aan den Rijn en Boskoop. Daarbij was de eerste stap om buurtbewoners zelf een doel te laten kiezen voor het te sparen bedrag. Dit moest iets zijn voor de buurt, bijvoorbeeld een speeltoestel of extra groen in de straat. Na een bewonersbijeenkomst, locatieonderzoek en een eerste snelheidsmeting (nulmeting) plaatsten we de Safety-safe. Dit moment vierden we met een feestelijke aftrap met de wethouder en de buurt, waarna de snelheidsmeter 4 weken bleef staan. Voor, tijdens en na de inzet van de Safety-safe zorgde Keijzer voor intensieve communicatie met de bewoners, zodat zij zich aan de snelheid gingen houden en dat ook bleven doen. 

Resultaat

In de drie dorpskernen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn, zagen we dat het aantal mensen dat te hard reed in een deelnemende straat met 25% afnam tijdens de inzet. Daarnaast werd de betrokkenheid van buurtbewoners bij het snelheidsprobleem groter en werd de sociale cohesie versterkt. 

Implementatie

We bepaalden het effect door de snelheid van de verkeersdeelnemers tijdens en na afloop van de inzet van de Safety-safe te vergelijken met de startsituatie. Alle resultaten werden verwerkt in een eindrapport. We boden daarin kansrijke handvatten om ook op lange termijn de gedragsverandering vast te houden, door middel van quickwins in de weginrichting en andere aanvullende maatregelen om de snelheid op locatie terug te dringen. 

Betrokken teamlid

Sjors

Adviseur

Meer weten?

Neem contact met ons op!