XTNT-Logo
Menu
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verkeersveiligheid van nieuwkomers in Noord-Brabant

Een verkennend onderzoek naar aandacht voor verkeersveiligheid bij asielzoekerscentra

Wanneer de Nederlandse verkeerssituatie nieuw voor je is, is het best lastig om te weten welke regels er gelden en hoe je je moet gedragen in het verkeer. Dit kan leiden tot onveilige situaties, zo merkten ze ook bij de provincie Noord-Brabant. XTNT zocht daarom uit wat nodig is om verkeersveiligheid van bewoners van asielzoekerscentra te vergroten. Het resultaat: drie praktische handvatten.

Opgave

Een aantal verkeersonveilige situaties waarbij asielzoekers betrokken waren, zetten de provincie Noord-Brabant aan het denken. Hoe is het eigenlijk gesteld met de verkeersveiligheid onder deze doelgroep? En wat kunnen we doen om dit te verbeteren?  

Vraag van de opdrachtgever

Al enkele jaren werkt XTNT in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan allerlei verkeersveiligheidsopgaven. Binnen deze samenwerking vroeg de provincie Noord-Brabant XTNT om te komen met praktische tips die de verkeersveiligheid van asielzoekers vergroten.  

Aanpak van XTNT

Om meer grip te krijgen op de problematiek, gingen we in gesprek met medewerkers van verschillende COA-opvanglocaties. We spraken over de uitdagingen die zij zien op het gebied van verkeersveiligheid, en hun eigen inspanningen op dit vlak. Maar vooral: waar ze kansen zien en waar ze hulp bij nodig hebben. Verder spraken we met ervaringsdeskundigen op dit thema uit andere regio’s. De provincie Noord-Brabant is tenslotte niet de enige die worstelt met dit thema. Daarom gingen we onder andere in gesprek met de provincie Groningen en de uitvoeringsorganisatie waarmee zij al jaren samenwerken om verkeersveiligheidsproblematiek rondom asielzoekerscentra op te lossen. De belangrijkste les die we hier leerden: het geven van verkeerseducatie is een vak, zéker in een vreemde taal. Schakel daarom professionals in, of ondersteun enthousiaste medewerkers met communicatiemiddelen en lesprogramma’s en breng ze de kneepjes van het vak bij.  

Resultaat

Met deze gesprekken verzamelden we allerlei interessante informatie. Deze hebben we vertaald in drie praktische tips voor de provincie:  

  1. Zoek op regionaal niveau de samenwerking met het COA op voor een succesvolle structurele aanpak. Momenteel gebeurt er nog te weinig op structureel gebied voor de verkeersveiligheid van asielzoekers, terwijl de behoefte er bij het COA wel is.  
  1. Werk lokaal samen voor een beter resultaat. Scholen, handhaving, politie en wegbeheerders: allemaal kunnen zij – op hun eigen manier – bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid rondom asielzoekerscentra.  
  1. Ontwikkel praktische educatie- en communicatiemiddelen en deel deze met medewerkers en bewoners van asielzoekerscentra. Let daarbij op de fase waarin nieuwkomers zich bevinden. In het begin komt er al veel op hen af: verkeerseducatie heeft dan geen prioriteit en blijft niet hangen. Communiceer ook over de directe omgeving rondom het asielzoekerscentrum: welke lastige kruispunten, wegen of oversteeklocaties zijn er en waar moet je extra opletten? 

Betrokken teamlid

Dagmar

Adviseur

Meer weten?

Neem contact met ons op!