XTNT-Logo
Menu
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onze thema's

XTNT is een mobiliteitsadviesbureau met focus op de reiziger en hoe die zich beweegt in een steeds veranderende wereld. XTNT zet zich in voor veilige, efficiënte, duurzame en toegankelijke mobiliteit voor iedereen. Samen met Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten werken we elke dag aan onderdelen van de mobiliteitstransitie. Dat doen we vanuit passie en met jarenlange kennis en expertise. De focus op onze kernthema’s helpt ons met het volbrengen van onze missie: een meer verbonden wereld waarin iedereen zich vrij kan bewegen.

Bekijk onze kernthema’s en ontdek hoe wij met innovatieve oplossingen en specialistische kennis bijdragen aan de mobiliteitstransitie:

Verkeersveiligheid

In onze verkeersveiligheidsaanpak staat de verkeersdeelnemer centraal. We bieden op maat gemaakte oplossingen door risicofactoren, diverse doelgroepen en de omgeving te doorgronden. Onze aanpak stimuleert effectief verkeersveilig gedrag en zorgt voor een veilige infrastructuur. Het doel: het waarborgen van veiligheid van verkeersdeelnemers en veilig gedrag aanmoedigen.

Bereikbaarheidsaanpak

We zien in wegwerkzaamheden een kans om gedrag te veranderen en mobiliteit te verbeteren. Door slimme campagnes en geïntegreerde aanpak van bereikbaarheidscommunicatie, verkeers- en mobiliteitsmanagement minimaliseren we hinder, bevorderen we gewenst gedrag en dragen we bij aan de mobiliteitstransitie. XTNT werkt vaak als mobiliteitsmanager in een omgevingsmanagementteam.

Mobiliteitssysteem

We richten ons op het aanpakken van mobiliteitsuitdagingen door analyses van verkeersstructuren en slimme oplossingen die passen bij mens en omgeving. We omarmen innovatieve mobiliteitsconcepten, zoals deelvervoer en hubs. Ook ontwikkelen we mobiliteitsvisies voor efficiënte en duurzame vervoersvormen én zorgen we dat mobiliteit voor iedereen toegankelijk is.

Stimuleren anders reizen

XTNT zet zich in voor het bevorderen van het gewenste mobiliteitsgedrag in een wereld van groeiende mobiliteit. Dit kan gaan om het verhogen van het gebruik van alternatieve vervoerswijzen, het spreiden van reismomenten of juist ervoor zorgen dat mensen niet reizen. We definiëren doelen per doelgroep, bedenken communicatiecampagnes en bijbehorende gedragsinterventies. Vervolgens passen we deze toe en monitoren in hoeverre we de doelen bereiken.

Verhalen

Onze klanten aan het woord…
Michiel Schepens
Michiel SchepensProvincie Noord-Brabant
Lees verder
“XTNT is een prettige partner om mee samen te werken. Ze kennen de inhoud, hebben een groot netwerk, nemen initiatief, denken in oplossingen en kansen, bewaken de planning en werken zelfstandig. Als opdrachtgever word je goed op de hoogte gehouden van de projectvoortgang en van eventuele projectrisico’s of gevoeligheden. Tenslotte is XTNT flexibel; als er een stapje extra gezet moet worden of als er wordt afgeweken van de offerte, wordt niet meteen begonnen over ‘meerwerk’."
Josselien Leenhouts
Josselien LeenhoutsRijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Lees verder
"Bij het programma SAA werken we al vele jaren samen aan mobiliteitsmaatregelen om de weg bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. De medewerkers van XTNT komen met creatieve ideeën, en zijn op de hoogte van ontwikkelingen in het werkveld. XTNT heeft ervaring op veel projecten en zet dat goed in om SAA beter te maken. De medewerkers zijn open, benaderbaar en pro-actief. Ik raad iedereen aan om met XTNT te werken!"
Marcel de Lange
Marcel de LangeGemeente Utrecht
Lees verder
"Wij hebben goede ervaringen met XTNT als het gaat om het uitvoeren van verkeerskundige observaties op straat. Daarbij hebben zij bewezen dat ze over veel verkeers-/gedragskennis beschikken. Dit is voor ons heel waardevol bij het beoordelen van gewijzigde verkeerssituaties. Ook ons bestuur (raad/wethouder) hecht veel waarde aan onafhankelijk onderzoek van een bureau als XTNT."
Arthur Rietkerk
Arthur RietkerkProvincie Noord-Holland
Lees verder
"XTNT is een prettige club om mee te werken. Ze zijn flexibel en reageren altijd direct. Ook fijn dat ze proactief meedenken, zelfs wanneer dat niet altijd in hun eigen belang is."
Nick Knoester
Nick KnoesterGemeente Utrecht
Lees verder
"Deelmobiliteit zie je rijden op straat. Op de achtergrond is er veel voor nodig om dit goed geregeld te krijgen. XTNT helpt hier uitstekend bij waardoor we komende jaren weer vooruit kunnen."
Ada Aalbrecht
Ada AalbrechtROV Zuid-Holland
Lees verder
"Wij hebben voor XTNT gekozen omdat hun aanpak kwaliteit uitstraalde. In het project 'Rol van opvoeders in verkeerseducatie' hebben zij dit ook waargemaakt."
Margreet Bakker
Margreet BakkerRijkswaterstaat WNZ
Lees verder
"XTNT heeft een hoge standaard gezet voor de kwaliteit van de hinderaanpak bij onze wegwerkzaamheden."
Vorige
Volgende