Doofproeven

Gemeente Utrecht onderzoekt VRI’s in Utrecht

De gemeente Utrecht zet al jarenlang in op goede, veilige en snelle fietsverbindingen. Van oudsher zijn veel kruispunten aangelegd met een verkeersregelinstallatie (VRI). Tegenwoordig is het echter niet meer zo vanzelfsprekend dat een kruispunt met VRI’s beter is geregeld dan een kruispunt zonder VRI’s.

Vijf Vragen Vrijdag – Henriette Verhoeven

In de vorige editie van Vijf Vragen Vrijdag gaf verkeerskundige Jelmer een inkijkje in zijn dagelijkse leven. Dit keer is het de beurt aan Henriette, onze bevlogen collega die zich dagelijks bezighoudt met thema’s zoals de mobiliteitstransitie, werkgeversbenadering en fietsstimulering.

De ene hub is de andere niet

Matthijs van Orsouw en Thijs van de Wiel deden onderzoek naar de inzet van hubs. “Het lastige van hubs is de vraag wat de definitie van een hub precies is”, stelt Van de Wiel. “Hubs en deelmobiliteit komen elkaar altijd tegen.”

Boodschappen doen met de fiets, dat past toch nooit?

Veel mensen gaan met de auto naar het winkelcentrum om boodschappen te doen. Voornaamste reden: zij denken dat zij de boodschappen niet kunnen meenemen op de fiets. Vaak passen die boodschappen prima in een fietstas, mensen zijn zich daar echter niet van bewust. Reden voor ontwikkeling van een interventie!

Meer aandacht voor brede welvaart

“We zien in Nederland steeds meer aandacht voor brede welvaart”, vertelt XTNT’er John. “We praten niet alleen meer over reistijdwinst, maar ook over andere aspecten van ons mobiliteitssysteem. Geld dat vroeger geïnvesteerd werd in bredere snelwegen kwam vooral ten goede aan bepaalde doelgroepen. Het welvaartsniveau ging weliswaar omhoog, maar niet iedereen kon daar van mee profteren.”