XTNT-Logo
Menu
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Parkeren op afstand

Onderzoek naar parkeeralternatieven in Utrecht

In Utrecht wordt de parkeerruimte in de komende jaren steeds schaarser. De gemeente Utrecht is daarom op zoek naar alternatieven voor autogebruik binnen de stad. In samenwerking met XTNT is de pilot ‘Parkeren op Afstand’ (POA) in het leven geroepen. Wellicht is dit een potentiële oplossing om ruimte in de stad te creëren en duurzaam reisgedrag te stimuleren.  

Opgave

De Rivierenwijk in Utrecht ondergaat ingrijpende veranderingen met de introductie van betaald parkeren in het westelijke deel. De Merwedekanaalzone wordt voorzien van ruim 6.000 woningen met beperkte parkeermogelijkheden. Om aan de toekomstige mobiliteitsvraag te voldoen, startte 2023 de test van het ‘Parkeren op Afstand’ concept op het P+R terrein Westraven. Deelnemende bewoners kunnen hun auto in deze ringhub parkeren en de first en last mile naar huis reizen met (deel)fiets en OV. Deze pilotervaringen dragen bij aan het verder ontwikkelen van het POA-concept om deze toe te kunnen passen in andere wijken.   

Vraag van de opdrachtgever

Om deze praktijkervaringen goed vast te leggen vroeg de gemeente Utrecht XTNT deze pilot te monitoren. Bepalen wat de potentie is van parkeren op afstand en welke voorwaarden het concept aantrekkelijk maken voor de deelnemers was onderdeel van deze monitoring. Met de test wil de gemeente onderzoeken of de prijs realistisch is, welke kwaliteitseisen bewoners aan de parkeergarage stellen en hoe zij reizen van en naar de garage.  

Bewoners van de Rivierenwijk en het gebied Europalaan Noord kregen vanaf 1 mei 2023 een jaar lang onder financieel voordelige voorwaarden de mogelijkheid om in de P+R-garage Westraven te parkeren. Wel in ruil voor hun parkeervergunning of plek op de wachtlijst voor een parkeervergunning. Ook ontvangen ze tegoed in een MaaS (Mobility as a service) app, om een jaar te gebruiken voor deelvervoer, het OV of korte parkeeracties. 

Aanpak van XTNT

XTNT onderzoekt de ervaringen van de pilotdeelnemers met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Zo stellen we eerst een wijk- en deelnemersprofiel op, schouwen we met de deelnemers op de route tussen de P+R en de thuislocatie en zetten we een wijkbrede enquête uit. Vervolgens analyseren we op basis van de enquête en het wijk- en deelnemersprofiel de veranderpotentie. We monitoren het daadwerkelijke gebruik van de P+R-locatie én bespreken in focusgroepen de ervaringen met parkeren op afstand. 

Resultaat

De POA-pilot loopt nog tot april 2024. Moment zijn de gesprekken met de focusgroepen in volle gang. De inzichten van de deelnemers, in combinatie met gebruiksgegevens en enquêteresultaten, resulteren in aanbevelingen voor de gemeente met betrekking tot de pilot. Stay tuned!  

Betrokken teamlid

John

Adviseur

Meer weten?

Neem contact met ons op!