XTNT-Logo
Menu
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Mobiliteitsmanagement bij vijf SAA-trajecten

Voor de verbreding van de rijkswegen op de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) zocht Rijkswaterstaat in 2010 meerdere mobiliteitsmanagementadviseurs. Een klus van drie jaar, waarbij de adviseurs zich zouden richten op het eerste van in totaal 5 SAA-trajecten, namelijk het traject A10 Oost. Inmiddels zijn we bijna 14 (!) jaar verder, zijn er 4 trajecten afgerond en werken we nog steeds aan mobiliteitsmanagement op het vijfde traject (A9BAHO).

Opgave

Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is één van de grootste wegenprogramma’s van Rijkswaterstaat uit de afgelopen decennia. Met onder meer 63 kilometer aan weguitbreiding, renovatie van vijf grote knooppunten en aanpassing van 130 kunstwerken zorgt het programma voor een betere doorstroming en kortere reistijden op het traject. Ook wordt de leefbaarheid langs de snelwegen verbeterd. Dat doet Rijkswaterstaat door te werken met geluidsreducerend asfalt, geluidsschermen te plaatsen en ondertunnelingen en verdiepte liggingen te realiseren.

Vraag van de opdrachtgever

De werkzaamheden op de corridor SAA gingen en gaan gepaard met de nodige verkeershinder. Dat was voor Rijkswaterstaat aanleiding om in 2010 in te zetten op mobiliteitsmanagement op basis van de GGB-processen (Gebiedsgericht Benutten) en maatregelen te nemen om de hinder te beperken. XTNT werd ingeschakeld om deze processen te begeleiden en maatregelen uit te werken.

Aanpak van XTNT

In de eerste fase van het project werden onder meer stakeholdersessies georganiseerd om de kansrijke maatregelen te bepalen om de hinder te beperken. Voor de in te zetten maatregelen werkten we aan de eerste varianten van samenwerkingsovereenkomsten met serviceproviders. Ook werd de basis gelegd voor de publieksmonitor, waardoor we op periodieke basis meer inzicht kregen in de hinderbeleving van omwonenden, weggebruikers en bedrijven. Vervolgens werkten we toe naar het moment van de eerste schop in de grond: we dachten de bereikbaarheidsmaatregelen verder uit en zorgden ervoor dat deze ook werden uitgevoerd.

Implementatie

De vernieuwende aanpak uit de beginperiode is door de jaren heen verder ontwikkeld en veranderd, maar geldt nog steeds als basis voor de huidige aanpak. De samenwerking met serviceproviders is verder uitgebreid. Zo houden we alle reisinformatiesystemen up-to-date en helpen we weggebruikers met persoonsgebonden reisadviezen, en pushberichten. Ook de publieksmonitor wordt nog steeds uitgevoerd.

Ook RWS maakte veranderingen door. ‘Toekan’ (Toespitsen op Kansen) werd ‘Minder Hinder’ en is inmiddels doorontwikkeld naar de ‘Werkwijzer Hinderaanpak’ . Naast de maatregelen voor het verkeer op de rijkswegen richten we ons steeds vaker op andere weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers in de omgeving. Zo hebben we nieuwe kansen gegrepen om de aanpak verder te verbeteren. En met succes: niet alleen sorteerde de aanpak bij SAA in het gewenste effect, ook werd de SAA-aanpak toegepast bij de RWS-projecten Velsertunnel, Heinenoordtunnel en Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ).

Naar verwachting wordt het laatste traject per 2027 afgerond. Dat betekent dat er na 17 jaar ook een einde zal komen aan het langstlopende XTNT-project ooit!

Betrokken teamlid

Jelmer

Adviseur

Meer weten?

Neem contact met ons op!